Karlijn Creemers – CQM

“Het is prettig (samen)werken met Paul. Hij weet onze ingewikkelde dienstverlening altijd te vertalen naar begrijpelijke en aantrekkelijk leesbare teksten. Ontzettend knap hoe hij telkens weer de essentie weet te pakken, zonder overbodige franje maar mét oog voor het commercieel belang. Wij zijn ontzettend blij met deze ’tolk’ voor verschillende van onze uitingen, van website tot relatiemagazine… Paul zegt wat wij bedoelen!”

Monica Keunen – Zelv executive programs

“Paul is een fantastische tekstschrijver, met vaak ‘first time right’ teksten. Dat komt omdat hij met een gezonde dosis cynisme naar je vraag of opdracht kijkt. Pas als die helder is, ontdaan van alle franje en sterk qua boodschap, gaat Paul aan de slag. En dat is nu precies waarom ik hem zo waardeer en wil ‘hebben’ voor belangrijke teksten. Gesprekken met hem brengen me altijd dichter bij de kern. En zoals Paul zegt ‘we hebben maar weinig tijd om te scoren, dus elk woord moet raak zijn’. Als je een positief kritische tekstschrijver zoekt, dan kan ik Paul van ganser harte aanbevelen.”

Arno Verhoeven – Beachhead

“De afgelopen jaren heb ik veel projecten met Paul gerealiseerd. Hij kent het belang van een goede analyse alvorens aan creatie te beginnen. Met Paul als sparring partner kenden we samen veel van die eureka momenten. Ik kan hem typeren als een sterk analyticus met strategisch inzicht, zonder moeilijke theorieën. Voeten op de grond. Een uitstekende copywriter die niet denkt in tekst maar juist in de kern van de boodschap of het verhaal.”

Mirjam Bouman – Malmberg

“Flexibel en betrouwbaar zijn begrippen die bij Paul passen. Je kunt er altijd van op aan dat hij zijn afspraken nakomt! En als het nodig is, weet hij altijd een gaatje in zijn agenda te vinden. Paul gaat grondig te werk. Hij stelt de juiste vragen en wil de tekst en de doelgroep kunnen begrijpen. En zet daarmee de lezer centraal. Schrijven is ook de kunst van het weglaten, maar wel het juiste weglaten. Daar heeft hij een goed oog voor!”

Alfred van der Sanden – Moeskops’ Bouwbedrijf

“Paul heeft bewezen zich snel en goed in te kunnen leven in onze business en onze omgeving. Onze bedrijfscultuur en identiteit voelt hij feilloos aan en deze vormen steeds het uitgangspunt voor de teksten die Paul voor ons schrijft. Aan een kort interview en enkele steekwoorden heeft hij dan ook voldoende input om zowel de inhoud als de toonzetting van onze boodschap perfect weg te zetten. Wij werken daarom graag en al geruime tijd samen met Paul.”