ambities-in-balans-tekstschrijver-eindhoven

Tekst Ambities in Balans:

Ambities in Balans
Strategie voor economische groei in Zuidwest-Nederland 2040

Groei is noodzakelijk om een kwalitatief en economisch aantrekkelijk landsdeel te zijn en blijven.

Balansstrategie
Voor het eerst slaan het bedrijfsleven in Zeeland en West-Brabant de handen structureel ineen. Samen hebben zij een visie ontwikkeld voor de toekomst van het landsdeel Zuidwest-Nederland. Die visie is hard nodig. Zeeland en West-Brabant kennen meer overeenkomsten dan verschillen. Het landsdeel is de draaischijf tussen de alsmaar groeiende mainports Rotterdam en Antwerpen. En het unieke karakter van het gebied geeft volop perspectief voor succesvolle autonome initiatieven.

Zuidwest-Nederland mag niet stil staan. Het ambitieniveau moet omhoog om te voorkomen dat het landsdeel krimpt. Behoudendheid mag geen vat krijgen in een tijd waarin ontwikkelingen van buitenaf het gebied dreigen te overspoelen. Er bestaat geen excuus voor een gebrek aan ambities. En er kan geen aanvaardbare reden zijn om krimp te accepteren.

Om Zuidwest-Nederland te laten floreren, om te kunnen investeren in de bevolking, voorzieningen en het leefklimaat, is economische groei noodzakelijk. Het bedrijfsleven in Zuidwest-Nederland neemt daartoe het initiatief en heeft haar krachten gebundeld, maar weet tegelijk dat economische groei in balans met mens en omgeving moet zijn. Zeker in dit unieke landsdeel.

Daarom deze toekomstvisie, deze balansstrategie. Ambities in Balans is een 9-puntenplan voor economische groei in Zuidwest-Nederland, waarbij het bedrijfsleven bereid is om voortdurend ontwikkelingen te toetsen aan de ‘quality of life’. Uit eigen beweging en in het belang van iedereen. Dat maakt Ambities in Balans tot een bijzondere uitnodiging aan alle partijen. Een kans, die klaarligt om te worden opgepakt.

Ambities in Balans is ontwikkeld door de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging BZW, op basis van een gezamenlijk met Boer & Croon Strategy and Management Group uitgevoerd onderzoek onder leden van de vereniging.

(...)